Nyitvatartási idő : Hétfő - Péntek: 8:00-16:30
  
Telefon : 1/450-3333, 20/450-3333, 30/450-3333

Adatkezelési tájékoztató

Focus Medical
Lézeres Látásjavító Központ
1007 Budapest-Margitsziget
Danubius Thermal Hotel

Tel +36 (1) 450 3333
Fax +36 (1) 450 3331
Mobil +36 (30) 450 3333
E-mail info@focusmed.hu
Web www.focusmedical.hu

A FOCUS MEDICAL Kft. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

a  szurkehalyog.hu honlap látogatói, a Focus Medical szurkehalyog.hu weboldalán hírlevelére feliratkozók, illetve az említett oldalon  tájékoztatót és vizsgálati időpontot kérők részére.

1. BEVEZETÉS

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Név: Focus Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Székhely: 1007 Budapest-Margitsziget, Danubius Thermal Hotel, 23800/1 hrsz.
Cégjegyzékszám: 01-09-067607
Adószám: 10363243-2-41
Levelezési cím: 1007 Budapest-Margitsziget, Danubius Thermal Hotel
e-mail: info@focusmed.hu

 

A Focus Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. (továbbiakban Focus Medical, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Ezen tájékoztató nem terjed ki az egészségügyi ellátás során keletkezett és kezelt adatokra. A Focus Medical elkülönülten kezeli az egészségügyi ellátásban keletkezett adatokat a weboldalakon elhelyezett regisztrációs űrlapokon megadott adatoktól.

A Focus Medical fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról időben értesíti közönségét.

Az adatkezelés alapelvei

A Focus Medical elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Focus Medical a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Focus Medical az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről;

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, vala-mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdései-ről (Eker. tv.);

– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.);

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

–  az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvény, továbbá a

–  az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet képezi.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számokon:

 1. NAIH-54976/2012. — Hírlevelet igénylők informálása, tájékoztatás, kapcsolattartás;
 2. NAIH-54977/2012. — Elektronikus vagy nyomtatott információs anyagot igénylők informálása, tájékoztatás, kapcsolattartás;
 3. NAIH-54978/2012. — vizsgálatra jelentkezők és tesztelők adatainak automatikus kiértékelése és rögzítése. Kapcsolattartás, jelentkezők azonosítása;

 

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Focus Medical tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. (lásd: egészségügyi adatok)

2.1 ADATKEZELÉSEK A SZURKEHALYOG.HU HONLAPPAL KAPCSOLATBAN

2.1.1 A WWW.SZURKEHALYOG.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A Szolgáltató / Adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalt látogató személyek ún. munkamenet adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 26 hét.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál HTML kódja a Focus Medicaltól független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A portál webanalitikai elemzésének készítéséhez, statisztikai elemezéséhez Szolgáltató a Google Analytics (Dublin, Ireland) szolgáltatását használja. A Goocle Analytics általi adatkezeléssel kapcsolatosan a Google https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=en&ref_topic=1008008 címen közzétett adatkezelési tájékoztatója az irányadó. A nyomkövetési technológiák segítenek abban, hogy megértsük, mely oldalak és milyen szolgáltatások különösen vonzóak felhasználóinknak, mely információk a leginkább keresettek.

A portál egyes részei partnerünk, a Google reCAPTCHA szolgáltatását használják az ún. robotok kiszűrése érdekében. A felhasználó ellenőrzésével járó adatkezelésről a Google tud tájékoztatással szolgálni: https://www.google.com/intl/hu/policies/

Focus Medical ezeken a szolgáltatásokon keresztül nem gyűjt személyes adatokat. A fenti webanalitikai adatokat Adatkezelő nem kapcsolja össze személyes adatokkal a fenti szolgáltatásokat felhasználva.

Adatfeldolgozó és tárhelyszolgáltató:

A Focus Medical nem vesz igénybe tárhelyszolgáltatót, saját tulajdonú webszervert üzemeltet. A webszerver rendszergazdai felügyeletét a Numex Informatikai Kft. (1116 Budapest, Sopron út 64.) végzi.

2.1.2 A WWW.SZURKEHALYOG.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A használt sütik többsége úgynevezett „munkamenet-süti”, amelyek törlődnek, amikor Ön befejezi a böngészési munkamenetet. Emellett van néhány hosszú érvényességű süti, amelyek segítségével az Ön oldalon kifejtett korábbi aktivitásait kapcsoljuk össze. Ezen sütik érvényességi időtartama 30 nap.

 

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

2.2 FOCUS MEDICAL ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL IGÉNYLÉSE A SZURKEHALYOG.HU OLDALON

A Focus Medical elektronikus hírlevélben általános tájékoztató, információs és direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. Hozzájáruló nyilatkozatot a Focus Medical részére a szurkehalyog.hu weboldalon az „Iratkozzon fel hírlevelünkre” űrlap kitöltésével ad Érintett.

Az adatkezelés célja: szakmai ismertetők, információk, újdonságok, illetve reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

E-mail cím, név, feliratkozás dátuma és időpontja, a feliratkozáshoz használt oldal megnevezése, ez egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlésének határideje:

– visszavonásig. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor, következmények nélkül visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Adatfeldolgozó: A Focus Medical a hírlevelek kiküldéséhez adatfeldolgozó alvállalkozót alkalmaz (Kereskedelmi Marketing Trendek Kft., Budapest, Szemere u. 19, 1054). Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, illetve Adatfeldolgozó és alkalmazottai, megbízottjai.

Tájékoztatjuk, hogy sem a név, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a megadott név vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

2.3 FOCUS MEDICAL TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK IGÉNYLÉSE A SZURKEHALYOG.HU OLDALON

A Focus Medical információs és marketing tartalmú anyagot küld szolgáltatásairól postai és/vagy elektronikus levélben azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. Hozzájáruló nyilatkozatot a Focus Medical részére az olvasoszemuveg-kezeles.hu weboldalon az „Kérje ingyenes tájékoztatóinkat” űrlap kitöltésével ad Érintett.

Az adatkezelés célja: szakmai ismertetők, információk, újdonságok, illetve reklámot is tartalmazó tájékoztató füzetek elsősorban postai úton való megküldése, melyek másolatát, igény esetén, e-mailben is elküldi Szolgáltató az érdeklődők részére. Tájékoztatjuk, ha tájékoztatót füzetet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek levelet küldeni.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

Név, postai cím, e-mail cím, opcionálisan telefonszám, kért tájékoztató füzet típusa, feliratkozás dátuma és időpontja, a feliratkozáshoz használt oldal megnevezése, ez egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, postai levélben.

Az adatok törlésének határideje:

– visszavonásig. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor, következmények nélkül visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött levelekben megjelenő link alapján.

Adatfeldolgozó: A Focus Medical a postai anyagok kiküldéséhez nem vesz igénybe adatfeldolgozót, a megjelölt adatokat csak az adatkezelő és alkalmazottai ismerhetik meg. Az elektronikus hírlevelek kiküldéséhez adatfeldolgozó alvállalkozót alkalmaz (Kereskedelmi Marketing Trendek Kft., Budapest, Szemere u. 19, 1054). Az adatfeldolgozó felé továbbított adatok: Név, e-mail cím és tájékoztató típusa. Ezen adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, illetve Adatfeldolgozó és alkalmazottai, megbízottjai.

2.4 FOCUS MEDICAL VIZSGÁLATI IDŐPONT IGÉNYLÉSE A SZURKEHALYOG.HU OLDALON

A Focus Medical az alkalmassági vizsgálatra jelentkezés kényelmes lehetőségét biztosítja leendő páciensei részére. A vizsgálati időpontot kérőt a Szolgáltató munkatársai hívják fel az Érintett által megadott telefonszámon. E-mail cím megadására csak a telefonos kapcsolatfelvétel esetleges sikertelensége (pl. rosszul megadott telefonszám) miatt van szükség.  Hozzájáruló nyilatkozatot a Focus Medical részére a szurkehalyog.hu weboldalon az „Jelentkezzen vizsgálatra” űrlap kitöltésével ad Érintett. A telefonos egyeztetés során kapott egészségügyi információkat csak abban az esetben kapcsoljuk össze a regisztrálási adatokkal, ha az egyeztetés sikeres, azaz a páciens az általa igényelt vizsgálatra jelentkezik és a jelentkezést Szolgáltató elfogadja. Sikertelenség esetén az egészségügyi adatok azonnal megsemmisülnek.

Az adatkezelés célja: a vizsgálatra on-line jelentkezők regisztrálása, kapcsolattartás, információk biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, kért alkalmassági vizsgálati típus, feliratkozás dátuma és időpontja, feliratkozáshoz használt oldal megnevezése.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, postai levélben vagy telefonon.

Az adatok törlésének határideje:

– 1 év, illetve visszaigazolt vizsgálati időpont esetén korlátozás nélkül. Abban az esetben, ha a telefonos és/vagy e-mail címen folyó kommunikáció vizsgálati időpont kiadása nélkül, azaz eredménytelenül zárul, akkor az Érintett által megadott adatokat 1 évig őrizzük. Ebben az esetben a telefonon beszerzett egészségügyi információk azonnal törlésre kerülnek. Abban az esetben, ha az egyeztetés sikeres, vizsgálati időpont kiadása megtörténik, Szolgáltató a regisztrációs adatokat összekapcsolja az egészségügyi adatokkal és azokat megőrzi legalább az egészségügyi törvényben meghatározott kötelező megőrzési időig. Az adatok törlése csak abban az esetben kérhető, ha az orvosi vizsgálat nem történt még meg. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön a vizsgálat kezdetéig bármikor, következmények nélkül visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, postai levélben, személyesen vagy telefonon.

Adatfeldolgozó: A Focus Medical a vizsgálati időpontok egyeztetésére külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

2.5 EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást (pl. egészségügyi adatok kezelése). Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (NAV, ÁNTSZ) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Focus Medical a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Focus Medical. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, adatfeldolgozóinál, és saját tulajdonú webszerverén is megtalálhatók.

A Focus Medical a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

A Focus Medical. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Focus Medical. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A Focus Medical a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Focus Medical az adatkezelés során megőrzi
 1. a) titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  b) sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  c) rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Focus Medical. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján.

Az érintett kérelmére a Focus Medical., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Focus Medical költségtérítést állapít meg.

A Focus Medical a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A Focus Medical zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Focus Medical megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Focus Medical a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

A Focus Medical. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Focus Medical. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A Focus Medical az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Focus Medical az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.h

Nincs altatás, injekció, csak gyors gyógyulás és éles látás

Nincs altatás, injekció, csak gyors gyógyulás és éles látás

Jelentkezzen most és örökre felejtse el a szürkehályogot.


Jelentkezem a vizsgálatra